Clàr ùr

Feasgar math a h-uile duine. Chunnaic mi an diugh nach do sgrìobh mi dad sam bith air a' bhlog am mìos, ach uill, sin mar a tha e bho àm gu àm.

Co-dhiù, bha mi a' cluich le Google an diugh agus lorg mi làrach air an robh beagan mu dheidhinn Last.fm 's Audioscrobbler. Bha fios agam air o chionn fhada, ach cha d'rinn mi càil leis gu ruige seo. 'S e uidheam airson clàrachadh a' chiùil ris a tha thu ag éisdeachd a th'innte agus, nam bheachdsa, bidh seo gu math inntinneach dhomhsa. (Tha 6000+ mp3s ann air an laptop agam.) Chan eil mi cinnteach ma bhios na toraidhean inntinneach do dhuine sam bith eile, ach chì sinn. 'S dòcha gum bi ùidh aig feadhainn dhiubh agus, ma bhios thu ag éisdeachd ri ceòl air a' choimpiutair agad gu tric, 's dòcha gum bi thu airson beagan audioscrobladh a dhèanamh cuideachd? :-)

(Bidh an clàr ri fhaicinn anns an sidebar a dh'aithghearr.)