Bliadhna mhath ùr!

Tha mi an dòchas gum bi spòrs gu leòr agaibh uile ann an 2006 :-)

Beachdan...

Aig 1/1/06 01:44, thuirt Blogger Aran...

Nadolig Llawen, a Blwyddyn Newydd Dda!

 
Aig 1/1/06 21:34, thuirt Blogger Graisg...

leithid cheudna dhut :-)

 
Aig 2/1/06 13:47, thuirt Blogger Aran...

Diolch...:-)

 
Aig 2/1/06 15:06, thuirt Blogger Cadalach...

'S math d'fhaicinn a-rithist Arain, cuiridh mi post-d thugad nas anmoiche.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh