Podcastan sa' Chuimris

Sgrìobh Rhys thugam latha no dhà air ais mu dheidhinn phodcastan sa' Chuimris. Chan eil Cuimris agamsa idir 's mar sin cha bhi mi gan tuigsinn, ach 's dòcha gun urrainn do chuideigin a tha a' leaughadh iad a thuigsinn. Chuir Rhys na ceanglaichean an seo.