Gaelcast

Am faca sibh Gaelcast? Chan eil móran ann fhathast, ach bidh iad a' dèanamh podcasts (mar a chanas iad) sa' Ghàidhlig. Chan eil ach a' chiad phodcast ann an dràsda, ach tha iad ag ràdh gum bi móran a' tighinn a dh'aithghearr. Ma bha sibh air SG aig àm sam bith, 's dòcha gu bheil sibh eòlach air aon fhear san sgioba Gaelcast...

Beachdan...

Aig 15/9/05 22:05, thuirt Blogger Eilidh...

chan eil mi cinnteach dè 'podcast'... ;)

 
Aig 19/9/05 16:34, thuirt Blogger Cadalach...

Eh? Chan eil mi gad thuigsinn.

Gu pearsanta, cha toigh leam am facal "podcast" sa' Bheurla, ach tha e ann a-nis -- gu mì-fhortanach tha a' mhórchuid ga chleachdadh. Mar fhacal Gàidhlig? Chan eil fhios agam, ach tha mi den bheachd gum bi sinn ga chleachdadh cuideachd. :-(

Co-dhiù, chì sinn dé bidh iad a' dèanamh dheth aig Gaelcast.

 
Aig 23/9/05 16:31, thuirt Blogger Liam Caisideach...

Facal neònach am facal "podcast" nach eil? Ann an Gàidhlig neo Beurla ...

Chan eil mi cho deidheil air an fhacal, cuideachd, ach feumaidh sinn a' dol leis an t-sruth, tha eagal orm!

Is mise Liam, bhon sgioba Gaelcast, agus tha mi 'n dòchas gun còrd ar prògramman riut. Nì sinn ar diochaill agallamhan agus prògramman a chur ri chèile mu dheidhinn cuspairean eadar-dhealaichte agus uidheachail.

Ma tha thu airson cuspair sam bith a mholadh dhuinn, bhiodh sinn fada nad chomain!

 
Aig 24/9/05 17:52, thuirt Blogger Cadalach...

Tapadh leat 'son do bheachd. Chuir mi facal no dhà air an làrach agad cuideachd (mu dheidhinn na fuaime sna mp3s). Tha e coltach gum bi mi a' sgrìobhadh mur deidhinn a-rithist san àm ri teachd :-)

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh