Rannsachadh aig Blogger

Tha Blogger a' rannsachadh dé tha sinn ag iarraidh bhuapa. Tha ceangal ann air an "dashboard" agad airson an rannsachaidh -- lean e agus can thuca gum bu chòir dhaibh móran taice a thoirt do chainntean beaga mar Ghàidhlig. (Uill, chan eil Gàidhlig beag, ach tha fhios agad dé tha mi a' ciallachadh.)

Tha mi den bheachd nach bi iad gar éisdeachd, ach mura bheil sinn a' feuchainn...