Bleurgh

Dh'òl mi cus leann a-raoir, mar sin chan eil mi gu math an diugh. Tha mi airson a bhith nam chadal, ach feumaidh mi a dhol do chuirm-chiùil a-nochd. Dh'ith mi droch churry (choiridh?) aig meadhan-latha cuideachd agus chan eil sin gam chuideachadh a bharrachd. Ah uill.

Tha mi a' gabhail cofaidh eile a-nis -- chì sinn ma tha mi a' faireachdainn nas fheàrr an dèidh sin...

Beachdan...

Aig 10/7/05 09:57, thuirt Blogger mona...

Awww, Cadalach bochd. Tha mi an dòchas gu bheil thu nas fheàrr :)
mona

 
Aig 10/7/05 19:15, thuirt Blogger Cadalach...

Tl a Mhona, ach (mar a thuirt iad) "mea culpa" :-)

 
Aig 11/7/05 11:36, thuirt Blogger Graisg...

A bheil do cheann fhathast goirt an diugh a bhalaich? :-)
'S math a rinn thu leis an Java aig Rhys!

 
Aig 11/7/05 14:01, thuirt Blogger Cadalach...

Chan eil! -- tha mi glé mhath an diugh, tl. Ach tha i ro theth a-rithist.

Math gad fhaicinn air ais -- tha mi'n dòchas gun robh do choiseachd a' còrdadh riut gu mór.

'S toigh leam an javascript -- bha na h-atharrachaidhean cho furasda, chan eil fhios agam carson a sgrìobh mi gu Blogger idir...

A bheil thu ag iarraidh an "script"? (Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e ag obair gu ceart a-nis!)

 
Aig 12/7/05 10:03, thuirt Blogger Graisg...

Feuchaidh mi e gu dearbh a bhalaich. Ma chuireas mi a steach e am bu chòir an ‘Date Header Format’ a bhith ‘Tuesday, July 12’ air na ‘settings’ no rudeigin eile? ‘S càit am bu chòir dha a’ dol a steach?

Air an t-slighe Phennine bha mi a’ coimhead sìos air Manchester, thog mi dealbh, cuiridh mi air SG e aig an deireadh seachdain. Chaidh mi sìos bho Phicadilly gu meadhan a’ bhaile (bha 45mionaidean agam mus do dh’ fhàg trèana gu Edale) ‘s bha coltais snog ‘s trang air a nis. . Chunnaic mi mòran toglaichean ùra, rinn na ‘planners’ math an turas seo.

Tha mi caran trang an diugh tha agam a’ dol gu Steòrnabhaigh a-màireach airson Runrig fhaicinn. Abair dòigh bheatha ‘stressful’:-)

 
Aig 12/7/05 16:12, thuirt Blogger Cadalach...

Chuir mi post-d thugad.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh