Rannsachadh aig MIT

Rinn mi sin an diugh:
Take the MIT Weblog Survey
'S e rannsachadh mu dheidhinn bhlogaichean a th'ann agus tha e gu math inntinneach.