Bloglines 's biatach na brìgh

Saoilidh mi gu bheil biatach na brìgh ag obair gu math às an seo agus às a' bhlog eile agam, ach chan eil Bloglines ag obair gu ceart. Chan eil e ag ùrachadh tric gu leòr.

Dé ur beachdan mu dheidhinn "biatach na brìgh" airson "site feed"? A bheil e ceart gu leòr, no beagan gòrach? Ma tha sibh a' smaoineachadh gu bheil e gòrach, dé mu dheidhinn "craoladh / solaraiche / sgaoileadh na làraich" no rudeigin eile?

Dé theireadh sibh?