Anns an t-seòmar-craic

Bha mi a' bruidhinn ri Sanne 's Ciorstaidh bho ShG anns an t-seòmar-craic air oidhche Chiadan. Bha e math. Cha do bhruidhinn sinn móran anns a' Ghàidhlig, ach b'e sin a' chiad àm a bha sinn ann. Tha mi 'n dòchas gum bi sinn a' bruidhinn Gàidhlig gu leòr, comhla ri càch o ShG, anns an t-seòmar a dh'aithghearr.

Beachdan...

Aig 20/5/05 19:12, thuirt Blogger mona...

hallo! :) ma tha ùidh agad ann an còmhradh gàidhlig (no mu dheidhinn gàidhlig) carson nach toir thu sùil a-steach anns an t-seòmar chòmhraidh an-seo: http://groups.msn.com/gaidhlig

tha daoine ann gu bhith gach oidhche agus tha spòrs mòr againn! :) tha feadhainn againn à alba, sasainn, canada, agus às a' ghearmailt...
mona

 
Aig 21/5/05 19:10, thuirt Blogger Cadalach...

Feasgar math a Mhona,

Tapadh leat airson do bheachd -- tha mi toilichte gad fhaicinn an seo. 'S dòcha gum bi mi air chéilidh ort an siud air an t-seachdain sa tighinn.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh