Sudoku

Dé am feum a th'ann an Sudoku? Rinn mi aon an diugh ach cha robh e inntinneach idir. Nì mi tòimhseachan-tarsainn gu tric 's saoilidh mi gu bheil iad fada nas fheàrr na Sudoku. Dé do bheachd?

Beachdan...

Aig 17/5/05 13:12, thuirt Blogger Ceud mac Magach...

O, 's tòigh leam na tòimhseachain (?) SuDoku gu mòr! Agus 's e seo an rud as fheàrr leotha - 's urrainn dhomh an dèanamh a-rithisd agus a-rithisd, oir cha chuimhnich mi na h-àireamhan mar a chuimhnichinn faclan ann an tòimhseachan-tarsainn.

'S dòcha gur e rud nerdy a th'ann an SuDoku!

C.

 
Aig 17/5/05 13:15, thuirt Blogger Ceud mac Magach...

Anns an dol seachad - "2 beachdan"? Hehehehheh. Chan eil sin ceart idir. Nach eil blogger.com co-fhreagarrach ris a' Ghàidhlig ma tha? :D

C.

 
Aig 17/5/05 16:40, thuirt Blogger Cadalach...

Tha fios agam, ach tha Blogger ag ràdh "1 Comments" sa' Bheurla cuideachd... chan eil e ag ràdh gu ceart idir!

Ach, nuair a tha mi air seo a sgrìobhadh, bidh "3 beachdan" ceart! :-)

 
Aig 21/5/05 19:02, thuirt Blogger Cadalach...

Dh'atharraich mi rud no dhà leis na beachdan an diugh. Saoilidh mi gu bheil iad nas fheàrr a-nis.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh