Sabhal Mór

Chunnaic mi an-dràsda a tha am blog seo ainmichte air an làrach Sabhail-Mhóir. Bha sin uamhasach luath 's tha mi a' cnuasachadh ciamar a tha fios aca. An robh duine sam bith a' bruidhinn riutha? Chan eil e gu diofar dhomh (ach tha mi toilichte) -- ach bha e cho luath!

Tha sinn a' gluasad air astar ann am blogosphere Gàidhlig an-diugh!

Beachdan...

Aig 29/4/05 09:06, thuirt Blogger Graisg...

Chuala mi gun do chuir an ‘CBG’(Comunn Blogaichean na Gàidhlig) aonad Poileas Smaoineachadh air bhog ‘s tha iad a’ cumail sùil ort. :-)

 
Aig 29/4/05 17:35, thuirt Blogger Cadalach...

Obh obh! Chan eil an t-acras ach an t-eagal orm a-nis! Càit' a bheil Winston Smith nuair a tha e a dhìth orm?

Agus càit' a bheil Balgair? Tha mi 'n dòchas gu bheil e gu math, ach chan fhaca mi e air SG o chionn ghoirid.

 
Aig 4/5/05 15:34, thuirt Blogger Ceud mac Magach...

Is mòr m'amharas gu bheil Balgair a' cumail ri seanfhacal a dh'ionnsaich mi bhon ùghdar as fheàrr leam: if the other fellow can do it, let him.

Neo an do ghlac am Polas Smaoinichidh e? Air crith ...

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh