Post-d gu Blogger

Sgrìobh mi gu Blogger an-dé agus chuir mi ceist orra mu dheidhinn Gàidhlig air na blogaichean. Thuirt mi gum bi e glé mhath mas urrainn dhuinn na làithean 's na mìosan sa' Ghàidhlig a chur air na blogaichean againn. Chan eil freagairt agam fhathast, ach tha mi 'n dòchas gum bi iad ag aontachadh leam.

Faic an seo cuideachd (sa' Bheurla).

Beachdan...

Aig 5/6/05 14:18, thuirt Blogger Graisg...

Chì sinn dè thachras a nis. 's math a rinn thu 'ille.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh