Cuir tuilleadh Gàidhlig air na blogaichean!

Rabhadh: Leugh an seo!

O chionn ghoirid bha mi a' bruidhinn ri Graisg a-rithist mu dheidhinn nam blogaichean Gàidhlig. Thuirt mi gum bu chòir dha tuilleadh Gàidhlig a chur air a' bhlog aige!

Co-dhiù, fon phost seo, chì thu "sgrìobhte le..." 's "beachdan" an àite "posted by..." 's "comments" mar a bha e gu tùsail. Dh'innis mi do Ghraisg ciamar as urrainn dha na faclan seo atharrachadh agus a-nis, innisidh mi seo dhut cuideachd :-)

Rabhadh: 'S dòcha nach bi an "template" agad dìreach mar seo, ach, ma tha sinn fortanach, chì thu dé bu chòir dhut dèanamh. Ma nach eil thu cinnteach -- bi faiceallach!

Anns an template agad, eadar <!-- Begin .post --> is <!-- End .post -->, lorg pìos còd a tha ag ràdh

<p class="post-footer">
<em>posted by<$BlogItemAuthorNickname$> @ <a href="<$BlogItemPermalinkUrl$>" title="permanent link"><$BlogItemDateTime$></a></em>   <BlogItemCommentsEnabled> <a class="comment-link" href="<$BlogItemCommentCreate$>" <$BlogItemCommentFormOnclick$>><$BlogItemCommentCount$> Comments</a> </BlogItemCommentsEnabled> <$BlogItemControl$>
</p>


agus deannan loidhneachan an déidh sin (agus an déidh <!-- End .post -->)

<h4><$BlogItemCommentCount$> Comments:</h4>


agus beagan an déidh sin

<dt class="comment-data" id="c<$BlogCommentNumber$>"><a name="c<$BlogCommentNumber$>"></a>
At <a href="#c<$BlogCommentNumber$>" title="comment permalink"><$BlogCommentDateTime$></a>,
<$BlogCommentAuthor$> said...
</dt>


(tha iad gu math faisg air a' bhun) agus atharraich na faclan gorm. Cùm na h-atharrachaidhean agus ath-fhoillsich am blog iomlan.

Dèanta!

Cuideachd, ann an "Settings > Formatting" is urrainn dhut na làithean, na mìosan 's mar sin air adhart atharrachadh gu àireamhan, ma thogras tu.

Tha fios agam mu dheidhinn ruid eile no dhà as urrainn dhut a dhèanamh, ach saoilidh mi gum bi seo gu leòr leat an diugh. 'S dòcha gum bi mi a' sgrìobhadh tuilleadh a-màireach no a dh'aithghearr.

Tha mi 'n dòchas gur urrainn dhut a thuigsinn dé tha mi ag ràdh agus gun robh seo feumail dhut.

Beachdan...

Aig 2/6/05 18:57, thuirt Blogger Graisg...

Sin thu fhèin Cadalach. ‘S e deagh chomhairle a th’ ann an siud ach mar a thuirt thu bu chòir a h-uile duine a bhith faiceallach. Dean leth-bhreac den ‘Template’ agad a h-uile turas ‘s chuir san àite sàbhailte e air word doc no rudeigin den leithid sin.
Leis an ‘masterclass’ agad cha bhi e fada gus am bi na blogaichean Gàidhlig cho math ri dad sam bith sa bheurla. Meal do naidheachd ‘ille

 
Aig 3/6/05 00:07, thuirt Blogger Cadalach...

Word? Cha toigh leam sin idir. Bidh e fada nas fheàrr ma bhios thu a' cumail an template agad ann an "faidhle-teacs". ('S dòcha le Notepad no...)

Co-dhiù, tl a Ghraisg. Tuilleadh a-màireach :-)

 
Aig 3/6/05 18:16, thuirt Blogger mona...

sgoinneil! feuchaidh mi sin a-nochd... :)
mona

 
Aig 29/6/05 22:39, thuirt Blogger Jessica...

Thòisich mi blog dìreach beagan làithean air ais agus bha a' mhìneachadh agad glè fheumail dhomh :).

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh