Fichead20

Tha an t-uisge ann an diugh, ach tha mi 'n dòchas nach bi e ann a-màireach. 'S toigh leam an t-uisge, ach bidh an t-Sasainn a' cluich criogaid an aghaidh nan Astràilianach aig an Rose Bowl ann an Hampshire. Saoilidh mi gum bi e math agus tha mi 'n dòchas gun urrainn dhomh e a choimhead air an TBh. Chan eil TBh agam ach, ma bhios mi fortanach, théid mi gun taigh A airson tha TBh ('s leann) aice!