Latha leisg

Cha d'rinn mi dad sam bith an diugh -- bha e dìreach sgoinneil!

Beachdan...

Aig 17/7/05 23:13, thuirt Blogger Graisg...

Chan eil dad ceàrr le sin :-)

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh