Iomraiteach sa' Chuimrigh 2

Thàinig mo charaid (duine às a' Chuimrigh) air ais bhon Fhraing an t-seachdain seo, 's dh'innis e dhomh dé bha iad ag ràdh mu mo dheidhinn sa' chruinne-bhlogaichean Cuimreach. Chan eadar-theangaich mi na beachdan, ach bha iad math.