Abair criogaid!


Tha an Luaithre againn a-rithist!

Beachdan...

Aig 15/9/05 09:52, thuirt Blogger Graisg...

Cò tha siud anns a’ chanastair ud? An e duine beag air choireigin no an e rudeigin gu math neònach a th’ ann?

Tha ceist eile agam. Am bu chòir dha a bhith èigeantach airson cloinne Ierusalem ag ionnsachadh sna sgoiltean Sasannaich?

 
Aig 17/9/05 18:50, thuirt Blogger Cadalach...

Chan e duine a th'ann idir, ach luaithre closach criogaid Shasannaich! Uill, chan eil sin dìreach ceart... chan eil fhios agam dé tha "bail" sa' Ghàidhlig, ach 's e sin a th'ann. Loisg iad na "bails" nuair a chaill an sgioba Sasannach ann an 1882. Cuiridh mi dealbh air a' bhlog...

Ierusalem? Uill, Sheinn mi e (nuair a bha mi aig a' bhunsgoil) agus 's toigh leam Willam Blake gu mór. Carson nach eil?

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh