Nollaig chridheil!

Chan eil móran agam ri ràdh, ach tha mi an dòchas gum bi latha foiseil sona agaibh uile an diugh. :-)

Beachdan...

Aig 25/12/05 10:49, thuirt Blogger Graisg...

Agus thusa 'ille, air do shocair a-nis;-)

 
Aig 27/12/05 14:20, thuirt Blogger Eilidh...

Nollaig chrideil dhut-sa... ack, tha mi ro fhadalach, nach eil, 's e bliadha ùr a th'ann a dh'aithgearr. :)

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh