@ Taibhse...

Tha sinn ann aig an làraich seo a-nis. Tha mi an dòchas gum faic sinn a dh'aithghearr thu. :-)

Beachdan...

Aig 28/1/06 14:25, thuirt Blogger Beathag...

Tha gu dearbh! Thugainn, a Thaibse! Agus cait' a bheil Camha 's Coinneach?

 
Aig 28/1/06 17:47, thuirt Blogger Cadalach...

Chuir mi fios gu Coinneach an dé. Saoilidh mi gu bheil fios aig Camha cuideachd. :-)

 
Aig 29/1/06 16:52, thuirt Blogger Graisg...

Cha bhi Coinneach faisg air PC gus an ath sheacdain.

 
Aig 31/1/06 03:23, thuirt Blogger Eilidh...

uill, lorg sinn Coinneach 's Camha, dè mu dheidhinn Mac? Tha mi blaigeard beag a dh'ionndrainn.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh