Blog ùr!

Chunnaic mi blog ùr an dràsda 's tha Còmhradh air mar ainm. Saoilidh mi gum bi e inntinneach dhuibh uile. Fàilte gu Tìr nam Blòg! :-)

Beachdan...

Aig 20/1/06 23:27, thuirt Blogger Beathag...

Abair spòrs! Tapadh leat airson do choibhneis, a charaid.

 
Aig 21/1/06 00:31, thuirt Blogger Cadalach...

'S e do bheatha! Agus is math d'fhaicinn an seo mu deireadh thall! :-)

 
Aig 21/1/06 03:50, thuirt Blogger Eilidh...

ah nach eil sinn ann àitegein, gu bheil. Hehe.

Ach chan eil mug Klein ann, a Chadalaich. Càit'a bhios tu ga chumail?

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh