Co-là-breith sona!

Tha am blog seo aon bhliadhna a dh'aois an diugh :-)

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mi air a bhith a' blogachadh sa' Ghàidhlig fad bliadhna ach 's e deagh spòrs a bh'ann. Tha mi cinnteach gum bi spòrs gu leòr ann san àm ri teachd cuideachd 's tha mi an dòchas gum bi mi fhathast a' sgrìobhadh an seo sna bliadhnaichean a tha romhainn.

Tuilleadh a' tighinn a dh'aithghearr... :-)