Lorg mi Tìr eile

Fastyr mie!

Fhad 's a bha mi air an eadar-lìon Diluain, lorg mi dà bhlog eile nach eil mi air faicinn roimhe. Chan e blogaichean Gàidhlig ach blogaichean Gàidhlig Mhanainneach a th'annta! Tha a' chiad bhlog ri fhaighinn aig BlogVrian agus 's e Brian Stowell an t-ùghdar. 'S dòcha gu bheil sibh eòlach air mar-thà a chionn 's gu bheil e glé chudthromach ann an eachdraidh na Gàidhlig Manainnich. Tha am blog eile ri fhaicinn aig Blog ny Gaelgey ach chan eil mi eòlach air an ùghdar.

Tha na dà bhlog gu math inntinneach, ach chan urrainn dhomh ach facal no dhà a thuigsinn an siud 's an seo orra air sgàth 's gu bheil litreachadh na Gàidhlig Manainnich gu math neònach dhomhsa. (Gu cinnteach chan eil e cho math ri litreachadh na Gàidhlig... uill, nam bheachdsa co-dhiù.) Ach feumaidh mi ràdh gu bheil e cho math a bhith a' faicinn blogaichean sa' Ghàidhlig Mhanainneach san 21mh linn. :-)

Beachdan...

Aig 20/3/06 17:03, thuirt Blogger Eòsaph...

Tha sin gu math innteannach a Chadalach. Tha e math a' faicinn gu bheil am Mannachan a' feuchdainn an canan a sabhail. Ach feumaidh mi ag aontachadh riut, chan eil an litrachadh Manx cho math. Tha coltas a tha e 'fonaetis' gu h-iomlan, mar sin chan eil e a' cuideachaidh iad a' cuimhneachadh eachdraigh na canain.

 
Aig 2/2/07 22:31, thuirt Blogger Unknown...

Ach, à charrey, b'urrain dhomh do fhacalan a thuigsinn! Chan eil litrachadh Ghaelg direach coltach ri phonetics - gu mì-fhortanach. Ach mòran taing a's sibh a cur sealladh air mo bhlog! Rob Teare / Rob t-Saor.

 
Aig 26/2/20 07:46, thuirt Blogger Ravi...

ICC T20 World Cup 2020 Schedule
ICC T20 World Cup 2020 Schedule PDF
IccT20 World Cup 2020 Schedule Download

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh