Cuairt nam Blog

Bidh am prògram a rinn BBC Alba air na blogaichean Gàidhlig air an TBh a-nochd: 18:30 air BBC2.

Beachdan...

Aig 2/3/07 10:30, thuirt Blogger Graisg...

Sin thu fhèin A Dhòmhnaill! 'S e goireas air leth a chuir thusa air dòigh nuair a chaidh TnamB a chur air loidhne. A-nis tha TnamB ainmeil!

'An rud a nithear gu math, chithear a bhuail.'

 
Aig 4/3/07 21:49, thuirt Blogger mona...

Awww, bu toigh leam sin fhaicinn. A bheil e air youtube? ;)

 
Aig 6/3/07 13:02, thuirt Blogger Cadalach...

Chan eil, ach...

 
Aig 7/3/07 21:51, thuirt Blogger Eli...

Tha prògram agam. Bidh mi a' foillseachadh air mo "blog" air a' mhionaid.

 
Aig 21/3/07 01:22, thuirt Blogger Cadalach...

Tapadh leat :-)

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh